اسید شویی چیلر

امروزه بدلیل رسوب  و سختی  بالا کربنات کلسیم ومنیزیم موجود در آب و بدلیل عدم در سرویس بودن سختی گیر ها در موتورخانه ها یا عدم احیای مناسب هفتگی سختی گیر ها ، چیلر ها دارای رسوب زیادی در قسمت کندانسور ها می شوندو حتی دچار گرفتگی کامل لذا هر ساله توصیه می گردد که اسید شویی کندانسور با دقت فراوان وبا اسید مناسب دارای مواد ضد خورندگی تمامی چیلر های آب خنک تراکمی وجذبی انجام شود.

گروه فنی دکتر تاسیسات با استفاده از پمپ فشار قوی و استفاده از ابزارآلات مناسب ،تجربه کافی و تخصص مناسب، با داشتن سابق طولانی در زمینه اسید شویی چیلر ها در سر تا سر کشور تجربه، تخصص، دانش ومهارت کافی مخصوص  چیلر ها را برای کارفرما های محترم فراهم میکند.

گروه ما سر لوحه کار خود را کیفیت،قیمت مناسب و صداقت بنا نهاده است.امیدواریم با ارایه خدمات اسید شویی چیلر ها در سیستم های حرارتی و برودتی،سرمایش و گرمایشی و تهویه مطبوع در خدمت کارفرمایان محترم در ساختمان های تجاری،اداری،مسکونی،ادارات و کارخانجات صنعتی باشیم.