تعمیرات و نگهداری استخر و جکوزی

تعمیر و نگهداری استخر های خانگی و عمومی در سالیان گذشته بسیار متداول شده است با توجه به افزایش تعداد استخر های خانگی و ورزشی بحث نگهداری ماهیانه استخر ها از قبیل کنترل کلر آب،کنترل پی اچ یا همان PH، کنترل دمای آب و شفافیت ، کنترل تی دی اس آب ، بک واش زدن به موقع فیلتر های شنی جکوزی و تصفیه استخر می بایست مورد اهمییت قرار گیرد لذا با اعتماد به گروه فنی ومهندسی دکتر تاسیسات می توانید نگهداری، سرویس و تعمیرات استخر های خود را به ما بسپارید.