تعمیر دیگ بخار

سرویس و نگهداری دیگ بخار  به صورت 6 ماهه انجام می پذیرد با توجه به اینکه دیگ ها به صورت مستمر در فصل تابستان و زمستان در حال کار هستند نیاز به سرویس بیشتر دیده می شود با توجه به رسوب گذاری آب،داغ شدن دایمی لوله ها آتشخوار، دایمی کاری مشعل، رسوب گذاری مدوام داخل کنترل های سطح، شیر های تخلیه، شل و لق شدن اتصالات بدلیل ارتعاشات و لرزش مداوم دیگ و مشعل در حال کار می بایست به صورت مستمر عملیات سرویس و نگهداری از مشعل و دیگ انجام گیرد. لذا اکیدا توصیه می شود در اول هر فصل پاییز و شروع فصل سرما دیگ بخار برای  سرویس اساسی از قبیل اسید شویی،آچار کشی فلنچ ها و تابلو برق، تعویض قطعات معیوب با ما تماس گرفته و با اعتماد به گروه دکتر تاسیسات می توانید خدمات مورد نیاز خود را از ما دریافت کنید.