تعمیر پمپ گراندفوس

در صورتی که در پروژه شما پمپ های گراندفوس نصب ودر حال کار هستند وبه هر دلیل دچارنشتی آب از قسمت سیل یا صدا زیاد از بلبیرینگ ها شد و با توجه به گران بودن سیل مکانیکی و بلبیرینگ ها و وجود قطعات غیر اصلی زیاد در بازار می بایست کار تعمیر این پمپ توسط گروهی انجام شود که به شما اطمینان خاطر ایجاد کند که از قطعات اصلی استفاده خواهد کرد لذا با اطمینان به گروه فنی ومهندسی دکتر تاسیسات تعمیرات پمپ های گراند فوس خود را با خیال راحت به ما بسپارید.