سرویس مشعل

با توجه به اینکه مشعل ها در موتورخانه دائم در حال کار هستند و تایم زیاد در حال کار واحتراق هستند نیاز به سرویس و نگهداری ماهیانه مشعل از اهمیت خاصی برخوردارست لذا تعویض الکترود های جرقه،میله یون یا فتوسل ها،سرویس شیر برقی و رله مشعل، تنظیم شعله، کنترل احتراق،جلوگیری از خام سوزی و بهینه سازی و کاهش مونو اکسید کربن،دی اکسید کربن،اکسیژن در فرایند سوخت با تعمیر و نگهداری صحیح قابل کنترل و اصلاح خواهد بود.. لذا با اعتماد به گروه فنی و مهندسی دکتر تاسیسات می توانید خدمات مورد نیاز خود را از ما دریافت کنید.