سرویس چیلر تراکمی

سرویس و نگهداری چیلر های تراکمی آب خنک و هوا خنک هر ساله در فروردین ماه و اردیبهشت ماه انجام می پذیرد با توجه به اینکه در زمان کار چیلر و در اوج گرما امکان سرویس های اساسی و زمانبر میسر نمی باشد بهترین زمان ممکن برای سرویس چیلر ها همان اول فصل کاری است. از سرویس های مورد نیاز می توان به اسید شویی کندانسور  در چیلر آب خنک، شستشو کندانسور با کارواش در چیلر هوا خنک، اسید شویی اوپراتور در چیلر با مبدل های پلیت، تعویض روغن کمپرسور ها، کنترل گاز چیلر ها، تعویض و سرویس فیلتر روغن کمپرسور، تعویض فیلتر درایر ها ، آچار کشی تابلو های برق به خصوص کناکتور ها و ترمینال ها و بسیار موراد دیگر اشاره کرد. لذا با اعتماد به گروه فنی و مهندسی دکتر تاسیسات می توانید خدمات مورد نیاز خود را از ما دریافت کنید.