شیر انبساط الکترونیکی ETS 24 C

با بکارگیری شیر های انبساط الکترونیکی دانفوس می توان با فشار پایین تر در کندانسور وکنترل دقیق تر سوپر هیت مصرف انرژی الکتریکی و کار کمپرسور را کاهش داد. شیر انبساط الکترونیکی  دانفوس بر اساس استفاده از یک شیر مجهز به محرک الکتریکی عمل می نماید. جریان الکتریکی میزان باز و بست شیر را بر اساس فرمان دریافتی از یک برد الکترونیکی که به آن درایو شیر انبساط الکترونیکی می گویند عهده دارد پس درایو شیر انبساط الکترونیکی مجهز به دو سنسور دما و فشار در خروجی اواپراتور بوده و از طریق سنسور فشار دمای اشباع اواپراتور را محاسبه می نماید و تفاضل دمای مبرد در خروجی اواپراتور با دمای اشباع اواپراتور همان میزان سوپرهیت است. بر اساس اختلاف میزان سوپرهیت اندازه گیری شده با میزان سوپرهیت مطلوب تنظیم شده بر روی درایو شیر انبساط الکترونیکی، میزان باز یا بسته شدن شیر تعیین و فرمان از طریق درایو جهت محرک شیر انبساط الکترونیکی صادر می گردد. دو نوع اصلی محرک جهت شیرانبساط الکترونیکی وجود دارند که عبارتند از محرکهای پالسی و محرکهای موتوری،محرکهای پالسی با توجه به آنکه از روش ارسال پالس جهت قطع و وصل دائم شیر استفاده می نمایند به سیستم لوله کشی و سایر تجهیزات ضربات دائمی وارد می نماید که مطلوب نبوده و از این رو استفاده از شیرآلات انبساط الکترونیکی با محرک موتوری (استپ موتور) توصیه می گردد.با افزایش سوپر هیت و بالا بودن سوپر هیت به معنای تبدیل شدن پیش از از موعد از حالت مایع به گاز است که راندمان سیستم کاهش خواهد یافت لذا در این حالت شیر بازتر شده و از تبخیر سریع مایع مبرد و خشک ماندن اوپراتور جلوگیر میکند و پایین بودن سوپر هیت به معنای خطر وجود مایع در خروجی از اوپراتور است که می توان به کمپرسور آسیب رساندلذا شیر بسته تر شده و از ورود مایع به کمپرسور جلوگیری می شود. شیر آلات انبساط  دانفوس با کنترل میزان سوپر هیت امکان کار در فشار ساکشن بالاتر را بوجود می آورند وباعث افزایش راندمان سیستم می گردند و امکان فلوتینگ دمای کندانسور در زمستان و افزایش راندمان نیز می گردند در حالی شیر انبساط ترموستاتیک این امکان تطبیق را ندارد. شیر های دانفوس ما اصلی و ساخته شده دانمارک هستند با اطمینان به گروه فنی ومهندسی دکتر تاسیسات اطمینان کامل از اصالت کالا داشته باشید ضمنآ گروه فنی و مهندسی دکتر تاسیسات عملیات نصب و پشتیبانی فنی بابت انتخاب مدل شیر انبساط الکترونیکی و طراحی سیستم را در صورت نیاز کارفرمایان نیز خواهد داشت.