عایقکاری موتورخانه

عایقکاری موتورخانه و تجهیزات آن از اساسی ترین بخش ها جهت ذخیره انرژی و جلوگیری کننده از اتلاف انرژی می باشد ولی با توجه به ارزان بودن انرژی در کشور ما تا به امروز دارای اهمیت زیادی نبوده است ولی امروزه با توجه بالا رفتن هزینه حامل های انرژی و نزدیک شدن به قیمت واقعی آن داشتن عایق های حرارتی یا برودتی برای مشعل، چیلر،منابع کویلی،منابع انبساط، دودکش ها اهمیتی خاصی پیدا کرده لذا توصیه می گردد در صورتی که عایق های سیستم شما فرسوده شده اند یا تخریب شده اند هر چه سریعتر جهت تعویض عایق ها اقدام کنید.