تعویض کندانسور

تعویض کندانسور پلیت با شل تیوب

کندانسور چیلر یکی از قسمت های مهم در یک سیستم برودتی می باشد ولی با گذر زمان و وجود رسوب واسید شویی های مکرر این کندانسور ها دچار نشتی یا خرای می گردند که در کندانسور های پلیت می بایست کل کندانسور تعویض گردد لذا توصیه می گردد پس از سوراخ شدن کندانسور پلیت، کندانسور شل تیوب وصل گردد تا در صورت نشتی قابلیت کور کردن وجود داشته باشد البته نیاز به تغییر در لوله کشی و فضای نصب می باشد که نیاز به مهارت گروه فنی را می طلبد لذا در صورت خرابی کندانسور یا نشتی آن جهت تعمیرات اساسی و تعویض با گروه فنی و مهندسی  دکتر تاسیسات تماس بگیرید.