نصب شیرانبساط الکترونیکی

نصب شیرهای انبساط الکترنیکی دانفوس دانمارک در ایران

کارشناسی،نصب و راه اندازی با گروهی از مهندسین با تجربه و متخصص

موارد کاربری:

نصب جهت سیستم ها برودتی و چیلر های

جایگزین برای شیر های انبساط ترموستاتیکی

جایگزین برای سایر برند های نا موجود

نصب برای سیستم سردخانه ها

نصب جهت کنترل سوپر هیت

نصب در سیستم های برودتی جهت جلوگیری از ورود مایع مبرد به کمپرسور

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان دکتر تاسیسات

  تماس بگیرید.