نصب و راه اندازی بویلر

گروه فنی و مهندسی دکتر تاسیسات با داشتن سابق طولانی در زمینه نصب و راه اندازی بویلر ها در سر تا سر کشور تجربه، تخصص، دانش ومهارت کافی مخصوص نصب بویلر ها را برای کارفرما های محترم فراهم میکند. با توجه به پیشرفته بودن این مدل بویلر ها و این که نمی بایست نیروهای غیر متخصص برای این مدل استفاده شود لذا کارشناسان فنی ما سابقه گواهی معتبر از شرکت های آلمانی به همراه آموزش حضوری در سایت اصلی کارخانجات ویزمن آلمان را دارا بوده که میتواند نقطه دلگرمی جهت اعتماد کارفرمایان محترم باشد.