کمپرسور اسکرو هنبل

تعمیرات تخصصر کمپرسور هنبل، هر زمان که یکی از کمپرسور های هنبل تایوان در پروژه شما دچار نقص فنی و مشکل در عملکرد یا سوختگی سیم پیچ، تغییر صدای کمپرسور و غیره گردید، کارشناسان ما در محل پروژه شما حضور پیدا کرده و کمپرسور شما را بررسی کرده ودر صورت نیاز کمپرسور شما باز شده به تعمیرگاه آورده و سپس جهت تعمیر و سرویس باز گردیده و برآورد هزینه و قطعات به کارفرما محترم اعلام شده وپس از تایید کارفرما جهت تعمیر اقدام خواهد گردید. گروه فنی دکتر تاسیسات با داشتن تجهیزات و ابزار و فضای مناسب با کمترین هزینه وبهترین شکل ممکن کمپرسور شما را سرویس و تعمیرات اساسی خواهد کرد.