منبع کویلی

توضیحات تکمیلی

توضیحات

یکی از مهمترین تجهیزاتی که در موتورخانه ها استفاده می شود منبع کویلی یا منبع دوجداره می باشد و به همین منظور برای تامین آب گرم مصرفی از یک منبع کویلی در موتور خانه استفاده می گردد. منبع کویل دار با یک مخزن گالوانیزه و یک مبدل با لوله های مسی طراحی شده و برای گرم کردن و نگهداری آب گرم مصرفی ساختمان یا جهت مصارف صنعتی مورد استفاد قرار می گیرد. لذا در صورت نیاز به سفارش ساخت منبع کویلی آبگرم در ظرفیت های مختلف با ما تماس بگیرید.